Sociale tarieven


Afhankelijk van jouw gezinsinkomen heb je bij Het Paradijs recht op een sociaal tarief.


Wie geniet van welk sociaal tarief?


We hanteren twee sociale tarieven. Van welk tarief jij kan genieten, hangt af van je persoonlijke situatie en het netto maandinkomen..


Eenvoudige aanvraagprocedure tarief 2


Heb jij recht op verhoogde tegemoetkoming? Dit kan je zien aan de driecijferige code op je klever van de mutualiteit, die eindigt op 1 (vb 121)

Kom naar Het Paradijs met 2 klevertjes en je ontvangt ONMIDDELLIJK je kortingspasje

Als voorbeeld: dagschotel, klassieker, pastagerecht,... Normale prijs Є18 - Tarief 1 : Є5,80 - Tarief 2 : Є 7,00


Heb je recht op tarief1 ?


inkomensgrenzen voor tarief 1:

Je bent alleenstaande


Netto maandinkomen tot en met Є 1 488,85


Je bent samenwonende, alleenstaande met gezinslast of gezinshoofd

Netto maandinkomen tot en met Є 2 392,85

Volg onderstaande procedure

STAP 1

Afspraak maken bij het OCMW
Maak een afspraak bij je maatschappelijke werker of bij het eerste onthaal van het OCMW Brugge (Hoogstraat).

STAP 2

Verzamel al je gegevens
Verzamel alle gegevens mbt je inkomen zoals afgesproken met de maatschappelijke werker

STAP 3

Aanvraag wordt ingediend
Indien je in aanmerking komt voor code 1, krijg je een brief mee van het OCMW

STAP 4

Kom naar Het Paradijs

Kom met de brief van het OCMW en een klevertje van de mutualiteit naar Het Paradijs. Je zal je pasje hier ontvangen.
FAQ

1. Heb ik recht op sociaal tarief indien ik schuldbemiddeling of loonbeslag heb?

Het toekennen van sociaal tarief gebeurt op basis van al jouw inkomensgegevens. Ook wanneer je in schuldbemiddeling bent of als er loonbeslag is, kijken we naar het totale inkomen. Indien het totale plaatje van je inkomsten lager ligt dan de bovengrens van het netto maandinkomen, kom je in aanmerking voor een sociaal tarief.


2. Welke welzijnsorganisaties kunnen een aanvraag voor mij indienen?

 • OCMW
 • Mutualiteit
 • De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • Sociale dienst AZ Sint-Lucas
 • Sociale dienst  AZ Sint-Jan
 • Oranje
 • Covias
 • CAW noord West-Vlaanderen
 • Crisisnetwerk regio Brugge
 • Mobiel behandelteam CGGZ
 • Inghelburch
 • PZ OLV


3. Welke inkomensgegevens neem ik mee naar de welzijnsorganisatie die mijn aanvraag zal indienen?

Breng onderstaande documenten van de voorbije 3 maanden mee van jezelf én van alle mensen met wie je samenwoont.

 • Bewijs (bvb. een recente loonbrief of een bankrekeninguittreksel) van de netto maandinkomsten: nettoloon, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, integratietegemoetkoming, leefloon, pensioen, IGO, …
 • Bewijs van het persoonlijk onderhoudsgeld dat je maandelijks ontvangt.
 • Bewijs van het geïndexeerd kadastraal inkomen van alle eigendommen waar je of volledig eigenaar van bent en/of waar je vruchtgebruiker van bent.
 • Bewijs van het ontvangen huurgeld, uit verhuur van eigendommen, per maand. 


4. Ik heb recht op sociaal tarief. Kunnen mijn gezinsleden ook in Het Paradijs komen lunchen aan sociaal tarief?

Ja, bij de aanvraag wordt rekening gehouden met de inkomens van alle inwonenden, bijgevolg geldt het sociaal tarief voor alle inwonende gezinsleden. Elk gezinslid ontvangt een pasje op zijn/haar naam.


5. Hoeveel tijd zit er tussen het indienen van een aanvraag voor sociaal tarief en het ontvangen van de goedkeuring / afkeuring?

Indien je doorverwijzer reeds over een login beschikt om de aanvraag in te dienen, zal je onmiddellijk weten of je aanvraag goedgekeurd werd.


6. Wanneer kan ik mijn pasje gaan afhalen in Het Paradijs?

Je kan je pasje na 3 werkdagen komen afhalen in Het Paradijs nadat je aanvraag werd goedgekeurd.